Powrót na stronę główną
Witamy na naszej stronie / 

Lubuski Portal Obywatelski
Lubuski Portal Obywatelski - www.obywatel.bratkrystyn.pl

Portal został uruchomiony 15 lutego 2008 roku. Jest kolejnym etapem rozwoju Regionalnego Ośrodka Społeczno – Zawodowego i Obywatelskiego i jego  komplementarną formą działalności wraz Infolinią w odniesieniu do wszystkich obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem osób z obszaru wykluczenia społeczno - zawodowego i ubóstwa.  Portal zakłada dualizm pomocowo - informacyjny:
  • informacja prawno – urzędowo – obywatelska i w rozwiązywaniu problemów skierowana do wszystkich obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem osób z obszaru wykluczenia społeczno – zawodowego woj. lubuskiego oraz
  • informacja dotycząca III sektora skierowana do organizacji pozarządowych Gorzowa i województwa lubuskiego poprzez najnowocześniejszy nośnik.